(1)
BielskaE. Pedagogika Społeczna Wobec Innego. Solidarność Z Innym W Kontekście Globalizacji. CH 2019, 313-326.