WłodarczykR. (2020). Zbyszko Melosik: Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, ss. 185. Chowanna, (1(54), 1-6. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.09