KruszelnickiM. Krytyka, opór, nadzieja. Wokół publicystyki zaangażowanej Henry’ego A. Giroux. Chowanna, n. 1(54), p. 1-11, 29 jun. 2020.