WłodarczykR. Zbyszko Melosik: Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, ss. 185. Chowanna, n. 1(54), p. 1-6, 29 jun. 2020.