KruszelnickiW. Recepcja idei postmodernizmu w pedagogice radykalnej Petera McLarena. Chowanna, n. 1(54), p. 1-37, 29 jun. 2020.