JaroszE. Partycypacja społeczna dzieci. Szkic dynamiki dyskursu. Chowanna, p. 293-312, 25 set. 2019.