BielskaE. Pedagogika społeczna wobec Innego. Solidarność z Innym w kontekście globalizacji. Chowanna, p. 313-326, 25 set. 2019.