Kruszelnicki, Michał. 2020. „Krytyka, Opór, Nadzieja. Wokół Publicystyki Zaangażowanej Henry’ego A. Girou”x. Chowanna, nr 1(54) (czerwiec), 1-11. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.02.