Witkowski, Lech. 2020. „Jaka Pedagogika Krytyczna Jest (nie)możliwa W Polsce I Dlaczego? (Esej Metakrytyczny Z Henrym A. Giroux W Tle”). Chowanna, nr 1(54) (czerwiec), 1-40. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.06.