Kruszelnicki, Wojciech. 2020. Recepcja Idei Postmodernizmu W Pedagogice Radykalnej Petera McLarena. Chowanna, nr 1(54) (czerwiec), 1-37. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.07.