Jarosz, Ewa. 2019. „Partycypacja Społeczna Dzieci. Szkic Dynamiki Dyskurs”u. Chowanna, wrzesień, 293-312. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.15.