Bielska, Ewa. 2019. „Pedagogika Społeczna Wobec Innego. Solidarność Z Innym W Kontekście Globalizacj”i. Chowanna, wrzesień, 313-26. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.16.