KruszelnickiM. (2020) „Krytyka, opór, nadzieja. Wokół publicystyki zaangażowanej Henry’ego A. Girou”x, Chowanna, (1(54), s. 1-11. doi: 10.31261/CHOWANNA.2020.54.02.