KaliszewskaM. (2020) „O wyzyskiwanie impulsów płynących z przełomu dwoistości dla rozwoju pedagogiki zdrowia. Drugi głos w dyskusj”i, Chowanna, (1(54), s. 1-19. doi: 10.31261/CHOWANNA.2020.54.08.