WłodarczykR. (2020) „Zbyszko Melosik: Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, ss. 18”5, Chowanna, (1(54), s. 1-6. doi: 10.31261/CHOWANNA.2020.54.09.