MaliszewskiK. (2020) „Od Redakcji. Kurs na ignorancję (Giroux”), Chowanna, (1(54), s. 1-6. doi: 10.31261/CHOWANNA.2020.54.01.