JaroszE. (2019) „Partycypacja społeczna dzieci. Szkic dynamiki dyskurs”u, Chowanna, s. 293-312. doi: 10.31261/CHOWANNA.2019.S.15.