BielskaE. (2019) „Pedagogika społeczna wobec Innego. Solidarność z Innym w kontekście globalizacj”i, Chowanna, s. 313-326. doi: 10.31261/CHOWANNA.2019.S.16.