MaliszewskiK. „Od Redakcji. Kurs Na Ignorancję (Giroux”). Chowanna, nr 1(54), June 2020, s. 1-6, doi:10.31261/CHOWANNA.2020.54.01.