WitkowskiL. „Jaka Pedagogika Krytyczna Jest (nie)możliwa W Polsce I Dlaczego? (Esej Metakrytyczny Z Henrym A. Giroux W Tle”). Chowanna, nr 1(54), June 2020, s. 1-40, doi:10.31261/CHOWANNA.2020.54.06.