KruszelnickiW. Recepcja Idei Postmodernizmu W Pedagogice Radykalnej Petera McLarena. Chowanna, nr 1(54), June 2020, s. 1-37, doi:10.31261/CHOWANNA.2020.54.07.