JaroszE. „Partycypacja Społeczna Dzieci. Szkic Dynamiki Dyskurs”u. Chowanna, Sept. 2019, s. 293-12, doi:10.31261/CHOWANNA.2019.S.15.