BielskaE. „Pedagogika Społeczna Wobec Innego. Solidarność Z Innym W Kontekście Globalizacj”i. Chowanna, Sept. 2019, s. 313-26, doi:10.31261/CHOWANNA.2019.S.16.