Kruszelnicki, Wojciech. Recepcja Idei Postmodernizmu W Pedagogice Radykalnej Petera McLarena. Chowanna, no. 1(54) (czerwiec 29, 2020): 1-37. Udostępniono czerwiec 18, 2021. https://journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA/article/view/11831.