Jarosz, Ewa. „Partycypacja Społeczna Dzieci. Szkic Dynamiki Dyskurs”u. Chowanna (wrzesień 25, 2019): 293-312. Udostępniono marzec 4, 2024. https://journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA/article/view/9926.