Return to Article Details Marek Marczewski: Leiturgia — Martyria — Diakonia. Koinonia. Lublin 2021. 311 pp. Download Download PDF