Harmonogram recenzji

1 tom:

- złożenie artykułów przez stronę internetową: 30 września (roku poprzedniego);
- wstępna weryfikacja tekstów (zgodnie z tematyka): 15 października;
- maksymalny czas 1 recenzji: 15 listopada;
- maksymalny czas 2 recenzji: 15 grudnia;
- ustosunkowanie się autora do uwag recenzentów: 15 stycznia.

2 tom:

- złożenie artykułów przez stronę internetową: 31 marca;
- wstępna weryfikacja tekstów (zgodnie z tematyka): 15 kwietnia;
- maksymalny czas 1 recenzji: 15 maja;
- maksymalny czas 2 recenzji: 15 czerwca;
- ustosunkowanie się autora do uwag recenzentów: 15 lipca.