[1]
KusekR. i SzczepanA. 2021. “Nie zdołam wejść w jej buty ani los”. O biografii jako auto/biografii w twórczości drugiego pokolenia. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 43 (grudz. 2021), 207-227. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.10167.