[1]
MattesonJ. 2021. Opowiedzieć człowieka, śpiewając pieśń Femiosa. W stronę estetyki biografii. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 43 (grudz. 2021), 9-21. DOI:https://doi.org/10.31261/errgo.11682.