[1]
Małek-OrłowskaM. 2017. Przepis na dobre życie. O utopijności radykalnych koncepcji udoskonalania człowieka. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura. 1, 36 (mar. 2017).