(1)
Adamczewska-BaranowskaI. Autonaturografie. Biopoetyki Immersyjnego Piśmiennictwa Przyrodniczego (Zajączkowska, Brach-Czaina, Tsing, Macdonald). errgo 2021, 229-249.