(1)
WojewodaM.; JędrzejkoP. Rządy Systemów Techniki I Algorytmów a Problem Odpowiedzialności Moralnej. errgo 2021, 35-53.