(1)
WieczorekK. Sumienie Maszyny? Sztuczna Inteligencja I problem Odpowiedzialności Moralnej. errgo 2021, 15-34.