(1)
KubokD.; JędrzejkoP. Topografie Drogi Filozoficznej, Albo O Konsekwencjach Nienoszenia Obuwia. errgo 2021, 253-277.