(1)
BanasiakD. Metafizyka <i>Ropy Naftowej</I&gt; Aleksieja Parszczikowa. Z Zagadnień Rosyjskiej Petropoetyki. errgo 2022, 97-108.