(1)
Er(r)goR. Summaries in Polish/Streszczenia W Języku Polskim. errgo 2021, 341-347.