(1)
Er(r)goR. Informacje Dla Autorów. errgo 2021, 351-358.