(1)
SavareseD.; SavareseR. Przeploty Jaźni, Słów I mediów, Czyli Dwóch Biografów Z jednej Rodziny Rozmawia O sztuce I niepełnosprawności. errgo 2021, 111-129.