(1)
LubińskaM. Od Rozproszenia Do Materializacji. Energia I Entropia W Sztukach Wizualnych Lat Sześćdziesiątych a Pierwszych Dekad XXI Wieku. errgo 2022, 57-73.