(1)
JanoszkaM. Pytania O Wartość. Ekonomiczne Uwikłania Jednostki I Języka W <i>Wyznaniach</I&gt; Jeana-Jacques’a Rousseau. errgo 2022, 167-183.