(1)
Er(r)goR. Informacje Dla Autorów. errgo 2022, 279-281.