(1)
SzahajA. Ideologia WielokulturowoĊ›ci - Kontekst Filozoficzny I Polityczny. errgo 2003.