(1)
Małek-OrłowskaM. Przepis Na Dobre życie. O Utopijności Radykalnych Koncepcji Udoskonalania Człowieka. errgo 2017, 1.