(1)
Er(r)goR. Instrukcje Dla Redaktorów Naukowych. errgo 1.