(1)
Er(r)goR. Instrukcje Dla Redaktorów Technicznych/DTP. errgo 1.