(1)
JędrzejkoP. Monika Jaworska-Witkowska, <i>Przechwytywanie Tekstów. Powidoki Czytania</I&gt; (Nota O Książce). errgo 2020, 213-217.