(1)
JędrzejkoP. Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, <i>Cmentarz, Park, Podwórko. Poznańskie Przestrzenie Pamięci</I&gt; (Nota O Książce). errgo 2020, 209-212.