(1)
Burno-KaliszukK. Symulakryczna Prywatność W Mediach Płynnej Nowoczesności. errgo 2021, 73-85.