(1)
StronciwilkA. Google Street View I Nie-Ludzka Fotografia W Projektach Jona Rafmana I Michaela Wolfa. errgo 2021, 281-296.