(1)
FeliszewskiZ. Maszyna–podmiot–kultura. Reprezentacje Debat Wokół Postępu Technicznego W Niemczech Początku XX Wieku. errgo 2022, 125-142.